Betonivalun jälkihoito

Jälkihoito on oikeiden kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden varmistamista sekä betonin suojaamista ulkoisilta rasituksilta kovettumisen alkuvaiheessa. Jälkihoidon ensisijaisena tarkoituksena on estää betonipinnan liian aikainen kuivuminen.

Betonilattian oikealla ja huolellisella jälkihoidolla varmistetaan

- pinnan lujuus ja kulutuskestävyys

- pinnan tiiviys

- pinnan vähäinen pölyävyys

- pintalattian tarttuvuus alustaan

- halkeiluriskin vähentyminen

- lattialle riittävä rakenteellinen lujuus sisäisiä ja ulkoisia rasituksia vastaan

Jälkihoito tehdään joko

- sumuttamalla betonipinnalle jälkihoitoaine viimeisen hiertokerran yhteydessä tuoteohjeiden mukaisesti

- suojaamalla pinta muovikalvolla välittömästi pinnan viimeistelyn jälkeen

- kastelemalla kovettunut pinta vedellä sekä levittämällä pinnalle sen jälkeen muovikalvo tai tiivis suojapeite

- tai pitämällä pinta kosteana jatkuvan kastelun avulla

Jälkihoitoaika

Pinnoitettavien lattioiden jälkihoitoa tulee jatkaa aurinkoisissa tai viimaisissa sekä alle RH 50 %:n olosuhteissa vähintään 7 vuorokautta ja kulutusrasitettujen lattioiden 2 viikkoa.Kosteissa (RH yli 80 %) olosuhteissa on vastaavat jälkihoitoajat vähintään 3 vuorokautta ja 1 viikko.

Jälkihoidon laiminlyönnistä on seurauksena heikko lujuuksinen, huonosti kulutusta kestävä, harva , voimakkaasti pölyävä sekä halkeillut betonipinta.

Sementtiliimanpoisto

Sementtiliima on betonia hierrettäessä pintaan nouseva sementin, veden ja hienojakoisen hiekan, nk. fillerin muodostama kerros. Sementtiliima muodostaa kovettuessaan tiiviin mutta hauraan kerroksen. Sementtiliimakerros on poistettava, jotta betonilattian pintakäsittelyssä käytettävät aineet tunkeutuisivat hyvin betonin huokosiin. Sementtiliima poistetaan joko mekaanisesti tai kemiallisesti.

Pintahionnassa lattiasta poistetaan hieno sementtiliima tai muuten heikkolujuuksinen kerros kauttaaltaan, jolloin hieno runkoaines tulee näkyviin. Syvähionnassa lattiasta poistetaan pintakerros siten, että karkea runkoaines tulee kauttaaltaan näkyviin. Karkean runkoaineen halkaisijana näkyy yleisesti noin kolmasosa runkoaineen maksimi raekoosta.

Tehokkainta on poistaa liimat sinkopuhaltamalla jolloin kiviaines tulee varmasti näkyviin myös vaikeasti hiottavista paikoista (kallisteet,ym)

Kysy tarjous myös hionnasta tai sinkopuhalluksesta!